Schoorsteen lekkage: oorzaken en wat eraan te doen

Schoorsteen lekkage is een vervelend iets, wat zo snel mogelijk verholpen moet worden. Je herkent het aan bruine plekken op de muur van de schouw. Wanneer de lekkage bij de dakdoorvoer zit, kun je dat zien aan de vochtplekken aan de binnenkant van het dak. Een lekkende schoorsteen is geen defect van vandaag op gisteren. Het is een proces dat al langer aan de gang is. Zodra je schoorsteen lekkage constateert, is het daarom verstandig zo snel mogelijk een schoorsteen reparateur te laten komen.

Oorzaak en actie

De oorzaken waardoor een schoorsteen lekkage gaat vertonen, kunnen divers zijn. Meestal zijn versleten loodslabben, poreus metselwerk of een kapot gewaaide schoorsteenkap de boosdoener. Minder vaak geven weersomstandigheden of condensatievocht, in de schoorsteen, aanleiding tot lekkages, maar het kan wel. Al deze defecten zijn op een afdoende manier te herstellen en zo te prepareren dat je weer voor jaren een waterdichte schoorsteen hebt.

1. Versleten loodslabben

De schouwdoorgang van het dak kan afgewerkt zijn, met een strook slabbelood. Onder invloed van weersomstandigheden, gaat de loodslabbe op den duur kleine scheurtjes en barstjes vertonen. Het kan ook verbuigen, opkrullen of breken, als gevolg van lopen op het dak en vogels. Het gevolg is dat je een lekkende schoorsteen krijgt.

Actie: loodslabben vernieuwen
Daklood kan gerepareerd worden met zogenaamde loodstickers. Vaak is dit maar een tijdelijke oplossing. Beter laat je het slabbenlood volledig vernieuwen of vervangen door EPDM. Nieuwe loodslabbe kost tussen de € 50,- en € 200,- pm. afhankelijk van de breedte en de dikte. Genoemde bedragen zijn exclusief de kosten van het aanbrengen.

2. Poreuze voegen en stenen

Ook stenen en voegwerk zijn aan slijtage onderhevig. Onder invloed van de weersomstandigheden, verzand metselwerk langzaam. Voegen vallen uit en de stenen kalven af, met als gevolg dat vocht en water vrij spel krijgt. Ook aanhechting van mossen en algen dragen ertoe bij dat voegwerk en bakstenen poreus worden.

Actie 1: voegen repareren

Als het alleen het voegwerk is dat aanleiding geeft tot de schoorsteen lekkage, kun je volstaan met het opnieuw laten voegen van het rookkanaal. Het hangt van de kwaliteit en staat van de gebruikte bakstenen af, of de reparateur de oude voegen uithakt of -slijpt. Voor het opnieuw laten voegen van een schoorsteen, reken je op een bedrag van € 40,- per m2.

Actie 2: bakstenen vervangen

Is de schade aan het metselwerk van dien aard dat ook de stenen niet meer te redden zijn, zal de schoorsteen (gedeeltelijk) opnieuw gemetseld moeten worden. Omdat een complete schoorsteen vervangen een groot project is en er tegenwoordig heel veel verschillende methoden zijn om een nieuwe schoorsteen op te bouwen, laat je je hierin het best adviseren door een bouwaannemer. Als er hier en daar, alleen maar een paar stenen vervangen moeten worden, kun je uitgaan van een reparatiebedrag van € 12,50 per m2.

Actie 3: schoorsteen impregneren

Impregneren is het waterafstotend maken van een materiaal. Wanneer je een reparatie aan het metselwerk van de schoorsteen laat uitvoeren, is het verstandig deze meteen te laten impregneren. Doordat water geen impact meer kan uitoefenen op het metselwerk, krijgen ook weersinvloeden en algen geen kans. Je kunt natuurlijk ook de schoorsteen laten impregneren als je géén schoorsteenlekkage hebt. Hiermee voorkom je dat hij gaat lekken en je duurdere reparaties moet uit laten voeren. Professionele impregnatie van metselwerk kost gemiddeld € 7,- per m2.

3. Poreuze deksteen

Voordat de schoorsteenkappen populair waren, gebruikte men een deksteen van cement. In de loop van de jaren wordt deze echter poreus en gaat afbrokkelen. Gevolg is dat de regen in de schoorsteen komt.

Actie: deksteen vervangen door een stuk marmer, kunststof schouwplateau of schoorsteenkap.

4. Kapotte schoorsteenkap

Ook schoorsteenkappen kunnen stuk gaan. Ze kunnen verbuigen, kapot waaien of gaan roesten, waardoor de pootjes afbreken.

Actie: vernieuwen schoorsteenkap

Het meest eenvoudige is de schoorsteenkap te vervangen door een nieuw exemplaar. In onze lage landen waait en regent het nu eenmaal zo vaak dat we niet zonder kunnen. Afhankelijk van het formaat en de uitvoering, ligt de prijs van een nieuwe schoorsteenkap tussen de € 200,- en € 700,-. Hier komen de plaatsingskosten dan nog bij.

5. Aanhangend condensatievocht

Als je een centraal verwarmingssysteem op je schoorsteen hebt aangesloten, kun je last krijgen van condensatievocht. Wanneer een rookkanaal de verbrandingsgassen niet snel genoeg af kan voeren, koelen ze onderweg af en slaan ze neer in de rookschacht. Vanuit hier kunnen ze doorslaan naar de kamer en bruine plekken op de wand geven.

Actie: rvs-rookbuis laten plaatsen

Om een goede doorstroom van de afvoergassen te bewerkstelligen, laat je het best een rvs- rookbuis in de schoorsteen plaatsen. Deze zijn te verkrijgen in enkel- en dubbelwandig of flexibele buis. Deze oplossing wordt ook wel tuberen genoemd. Dubbelwandige rookkanalen zijn de meest brandveilige die er zijn en geschikt voor elke soort vaste en vloeibare brandstof. Voor een dubbelwandige rvs-rookbuis beginnen de prijzen bij € 100,- per meter, exclusief plaatsingskosten.

Verzekering en schade door lekkende schoorsteen

Waterschade als gevolg van een schoorsteenlekkage wordt vergoed door je verzekeringsmaatschappij. Let wel, gevolgschade van een lekkende schoorsteen kun je claimen, niet de kosten van het repareren van het rookkanaal of een schoorsteenrenovatie.

Kosten renovatie schoorsteen

De hierboven genoemde acties zijn tijdelijke oplossingen die de levensduur van de schoorsteen verlengen. Is je schoorsteen er dermate aan toe dat een renovatie de verstandigste oplossing is, moet je toch al snel rekenen op een minimaal bedrag van € 500,-. Bespreek eerst met meerdere vakmannen wat de beste oplossing is en vraag daarbij om een vrijblijvende offerte. Heb je eenmaal meerdere prijs- en materiaalvoorstellen voor je op tafel liggen, kun je voor jezelf de beste beslissing nemen.