Schouw kuisen

Periodiek de schouw kuisen is belangrijk. Niet alleen omdat je van een goed trekkende schoorsteen een beter rendement hebt, maar ook in verband met de eigen veiligheid. Wanneer je een centrale verwarmingsinstallatie op de schouw hebt aangesloten, ben je zelfs verplicht tot een jaarlijkse of tweejaarlijkse kuising. Hieronder gaan we dieper in op het hoe, waarom en de prijzen van de schouw laten kuisen.

Schouw kuisen: hoe gaat het in zijn werk?

Er zijn drie methoden die we hanteren om de schouw te kuisen.

1. Van bovenaf

Het schouw kuisen van boven naar beneden gebeurd met een, aan een zware kogel bevestigde staalborstel. Door de kogelborstel van bovenaf in de schouwschacht te laten zakken en steeds een stukje op te trekken en weer te laten zakken, borstelt de schouwkuiser de binnenkant van de schoorsteen schoon. Het roet valt naar beneden, tot aan de inlaat van het stooktoestel. Hier kan de kuiser het dan makkelijk uitnemen. Deze methode is alleen geschikt voor het verwijderen van poederroet.

2. Van onderaf

Wanneer de schouwkuiser van onderaf werkt, gebruikt hij een telescopische stok, met een staalborstel erop die hij van onderaf het rookkanaal induwt. Zo kan hij helemaal tot aan boven komen. Ook dit is alleen geschikt voor vervuiling met poederroet.

3. Chemisch schoorsteenveegpoeder

Een nieuwe methode van schouw kuisen is met schoorsteenveegpoeder of zogenaamde veegblokken. Het is een chemisch product dat bij verbranding roetdeeltjes en creosoot aan zich hecht, waardoor er kleine brokjes ontstaan. Deze kleine brokjes vallen vervolgens naar beneden. De poedervorm is voor hout- en pelletkachels en de blokken worden voor open haarden gebruikt.

Camera-inspectie

Wanneer de schouwkuiser aanleiding vindt om de schoorsteen van binnen nader te bekijken, zal hij je een camera-inspectie voorstellen. Van tijd tot tijd een camera-inspectie is van belang om veilig te kunnen stoken. Zo weet je wat de staat van je schouw is, hoe het zit met eventuele blokkades van vogelnesten, creosootvorming of het ontstaan van barstjes en scheurtjes.

Waarom de schouw laten kuisen?

  • De meest belangrijke reden om regelmatig de schouw te laten kuisen is onze eigen veiligheid. Alles wat achterblijft in de schoorsteen, roetdeeltjes, onverbrand materiaal, aanhechtend teer (creosoot) kan in principe vlam vatten. Wanneer het creosoot zich een dikke laag heeft gevormd, geeft het een heet vuur dat moeilijk te doven is. Wanneer je op tijd de schouw kuisen laat, voorkom je niet alleen brand, maar ook het risico op verstoppingen. Een verstopte schoorsteen kan aanleiding geven tot CO-vergiftiging.
  • Een tweede sterk punt is een lagere energierekening. Doordat je met een schone schouw een hoger rendement uit de verbranding haalt, gaat de energierekening omlaag. Een ‘volle’ schoorsteen trekt minder, waardoor je onnodig veel brandstof verbruikt.
  • Tot slot, vormen schone rookafvoerkanalen minder belasting voor het milieu. Er worden minder schadelijke roetdeeltjes en fijnstof uitgestoten, wat vanuit ecologisch oogpunt gezien een mooi streven is.

Verplichting schouw kuisen

Rookuitlaten van cv-installaties moeten elk jaar of tweejaarlijks gekuist worden. Dit is afhankelijk van de soort brandstof en het aantal kW’s van de installatie. Rookdoorvoeren van centrale verwarmingstoestellen die als brandstof hout, pellets of mazout gebruiken moeten elk jaar gereinigd worden. Voor gasgestookte toestellen ligt die verplichting op eens in de twee jaar. Dit is niet alleen wettelijk vastgelegd, bij een schadeclaim eisen ook verzekeringsmaatschappijen een reinigingsbewijs van een professioneel schouwkuiser.

Na het kuisen van de schouw geeft de schoorsteenveger je een attest, wat de reiniging rechtsgeldig maakt. Je moet daarom altijd de schouw laten kuisen door een gecertificeerde schoorsteenveger.

Individuele haarden en stooktoestellen vallen niet onder de periodieke reinigingsplicht. Toch doe je er verstandig aan, de schouw elk jaar te laten kuisen en controleren op beschadigingen.

Schouw impregneren

Wanneer je de schouw laat impregneren, zal deze veel minder snel last krijgen van de aanhechting van mos, algen en doorslaand regenwater. Een impregneerbehandeling gaat gemiddeld zo’n 10 jaar mee. Vraag ernaar bij je schouwkuiser.

Schouw kuisen prijs

Afhankelijk van de mate van vervuiling in de schoorsteenschacht of rookdoorlaat, de bereikbaarheid en de reinigingsmethode, kost een schouw kuisen gemiddeld zo’n € 60,- to € 100,-. Is de woning waarvoor je de schouwkuising aanvraagt, ouder dan 10 jaar, heb je in het Vlaams gewest recht op een btw-verlaging. In plaats van de gebruikelijke 21%, betaal je dan maar 6%.