Verplichting schoorsteen vegen: wanneer, waarom en kosten

De verplichting op de schoorsteen vegen is van toepassing, wanneer je stookt met een centraal verwarmingssysteem. Het verplicht laten reinigen van rookafvoerkanalen geldt niet voor individuele stooktoestellen en open haarden. Zowel om veiligheids- als financiële redenen is het belangrijk dat je rookafvoerkanalen regelmatig laat schoonmaken. Hieronder leggen we je uit waarom.

Wanneer verplicht schoorsteen laten vegen

In het gewest Vlaanderen geldt de verplichting dat schoorstenen en rookdoorvoerkanalen waarop een centraal stooksysteem is aangesloten, periodiek onderhouden moeten worden. Dat is:

  • Elk jaar voor installaties op pellets, hout, steenkool en mazout
  • Elke twee jaar voor gas-installaties.

Voor gas en mazout geldt deze verplichting bij installaties met een vermogen vanaf 20 kW.

Daarnaast kan het voorkomen dat je contractueel verplicht wordt, door een huurbaas of verzekeringsmaatschappij, om periodiek de schoorsteen te laten vegen. Dit mogen zij ook voor verwarmingstoestellen die niét onder de wettelijke verplichting vallen.

Wanneer geen verplichting schoorsteen vegen

Op schoorstenen en rookdoorvoeren, waarop een stooktoestel is aangesloten dat geen centraal verwarmingssysteem bedient, rust geen verplichting tot de schoorsteen vegen. Vanuit veiligheidsoogpunt is het echter wel verstandig dat je dit regelmatig laat doen.

Waarom attest schoorsteen vegen

Een erkend schoorsteenveger zal je na beëindiging van het karwei een attest overleggen. Dit bewijst dat de rookafvoer door een gekwalificeerde vakman is onderhouden en nagekeken. Een attest voor het reinigen van de schoorsteen mag alleen door een gecertificeerd schoorsteenveger worden afgegeven. Tevens is ook de onderhoudstechnicus van de centrale verwarmingsinstallatie bevoegd, om de rookdoorvoer van de ketel te reinigen. In dit geval geeft hij je het attest af. Een schoorsteenveger mag echter geen attest voor het reinigen van de verwarmingsinstallatie verstrekken.

Bij een schadeclaim zal een verzekeraar een attest willen zien van recentelijk uitgevoerd schouwonderhoud. Heb je die niet, mag de verzekeraar zich onttrekken van vergoeding. Veel verzekeraars bieden daarentegen korting op de premie, indien je kunt aantonen dat er regelmatig onderhoud aan de schoorsteen wordt uitgevoerd.

Kosten schoorsteen vegen

Wanneer er meer dan een schoorsteen schoongemaakt moet worden, kun je bij de meeste schoorsteenvegers een prijsafspraak maken. Dit is vaak voordeliger.
*Gemiddelde kosten schoorsteen vegen € 60,- en € 100,-.

Anderzijds kunnen bepaalde zaken de prijs opdrijven. Denk hierbij aan: een overmatig vervuilde schouw, voorrijkosten omdat je een schoorsteenveger van buiten je regio hebt laten komen of de noodzaak tot camera-inspectie.
*Gemiddelde kosten camera-inspectie € 100,-.

Rookdoorvoeren van centrale verwarmingssystemen mogen ook gereinigd worden door de technicus die de ketel komt schoonmaken. Je bent dan goedkoper uit, als dat je voor beiden een aparte vakman laat komen.
*Gemiddelde kosten reiniging cv-installatie + rookdoorvoer € 100,- tot € 150,-.

BTW-voordeel

Is de woning waarin je woont, ouder dan 10 jaar, kun je in aanmerking komen voor btw-verlaging. In plaats van de gebruikelijke 21% betaal je dan maar 6%. Hiervoor moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen:

  • de woning is minimaal 10 jaar oud
  • de woning wordt gebruikt voor privébewoning
  • de uitvoerder factureert aan de gebruiker van de woning.

Onderhoudscontract schoorsteen vegen

Bij het merendeel van de schoorsteenbedrijven kun je een onderhoudscontract afsluiten. Je hoeft dan zelf nergens meer aan te denken én bent voordeliger uit. Losse individuele schoonmaakbeurten brengen vaak een hoger kostenplaatje met zich mee dan een onderhoudsovereenkomst.

Afhankelijk van het verwarmingstoestel dat je hebt, houdt de schoorsteenveger de agenda bij en zal op de daarvoor gestelde tijden contact met je opnemen.

Met een onderhoudscontract ben je verzekerd van een altijd schone schoorsteen en worden beschadigingen bijtijds gesignaleerd. Zo ben je mogelijke grotere schade en hogere kosten, een stapje voor.

Ook verzekeringsmaatschappijen zien graag dat je een onderhoudscontract hebt. Het geeft immers aan dat je regelmatig onderhoud laat plegen aan de rookdoorvoer. Sommige maatschappijen belonen dat met een premiekorting.

Schoorsteen vegen: de voordelen

Veiligheid: Een vervuilde en/of slecht trekkende schoorsteen kan leiden tot CO-vergiftiging en schoorsteenbrand. CO-vergiftiging is helaas, zelfs in ons land, nog altijd nummer 1 op het gebied van overlijden door vergiftiging. CO-gassen zijn reuk- en kleurloos, waardoor je het soms pas merkt op het moment dat je onwel wordt.

Een tweede zijn; ophopingen van onverbrande resten die in het rookkanaal blijven hangen. Deze kunnen vlam vatten, waardoor je een schouwbrand krijgt.

Lagere energiefactuur: Alles wat de doorgang van afvalgassen door het rookkanaal belemmert, doet afbreuk aan het rendement van de haard of het stooktoestel. Een schone schoorsteen zorgt voor een betere verbranding van de brandstof, met als gevolg dat je er minder van verbruikt.

Goed voor het milieu: Doordat je minder verbruikt, maak je ook minder aanspraak op fossiele brandstoffen. Dit geeft minder uitstoot van CO2, fijnstof en roetdeeltjes. Dus niet alleen je portemonnee heeft er baat bij, ook het milieu.

Schoorsteen vegen: hoe vaak is verstandig?

Het hangt er een beetje vanaf, welke soort brandstof je stookt en hoe je stookgedrag is. Ben je een stevige stoker, doe je er verstandig aan minimaal elk jaar de schoorsteenveger langs te laten komen. Vertrouw je het niet helemaal, omdat je ook wel eens plaatmateriaal en nat hout opstookt, laat je het gewoon twee maal per jaar doen. Wanneer je op gas stookt, kun je volstaan met eens in de twee jaar de schoorsteen laten vegen.