Waarom een erkende schouwveger?

Het belang van een erkende schouwveger blijkt vaak pas, nadat er zich iets heeft voorgedaan. Een schoorsteenbrandje, of wanneer je maar niet van die vervelende terugslaande rook afkomt in de kamer. Schouwveger is niet voor niets een beroep, waarin je eerst jarenlang als gezel het vak leert, voordat je meester genoemd mag worden. Hieronder gaan we dieper in op het belang en wat de kosten van een schouwkuiser zijn.

Het belang van een propere schouw

De belangrijkste reden om de schouw te laten kuisen, is dat je graag wil dat het warmtetoestel of de haard goed trekt. Wanneer deze namelijk goed zijn rook kwijt kan, loop je minder risico op schoorsteenbrand en CO-vergiftiging.

Daarbij is het ook nog eens zo dat een schone schoorsteen goed is voor de portemonnee. Doordat hij beter trekt, haal je een hoger rendement uit je kachel. Minder energieverbruik betekent een verlaging van de energierekening én je draagt bij aan een gezond leefmilieu.

Wist je dat de schouw laten kuisen door een erkende schouwveger bij cv-installaties verplicht is bij de wet? Voor een cv-installatie die je stookt op vaste brandstof of stookolie, moet je elk jaar de rookdoorvoer laten kuisen. Bij installaties op gas is dat eens in de twee jaar.

Voor losse kachels en open haarden, ook wel individuele stooktoestellen genoemd, geldt deze verplichting niet. Het kan echter wel zo zijn dat de verzekeringsmaatschappij het eist. Verzekeraars vergoeden vaak geen schade door een probleem met de schoorsteen, als deze niet bijtijds en door een erkend schouwveger is onderhouden.

Wat kost een schouwveger?

De prijs van een schouw laten vegen door een professioneel schouwkuiser hangt af van het aantal rookafvoeren dat je tegelijkertijd wilt laten schoonmaken en de mate van vervuiling. Hoe meer schoorstenen je in een keer laat kuisen, des te lager het bedrag per rookuitlaat wordt. Komt de schouwveger voor zware vervuiling te staan, zoals een flinke laag creosoot of vogelnest(en) zul je meer moeten betalen.

Wanneer je een schouwveger voor een privéwoning laat komen die ouder is dan 10 jaar, kun je aanspraak maken btw-vermindering. In plaats van de gebruikelijke 21%, betaal je dan maar 6%.

De uit te voeren taak Gemiddelde kosten
Een enkele rookdoorvoer reinigen € 60,- tot € 100,-
Schoonmaken cv + rookdoorvoer € 100,- tot € 150,-
Inspectie met camera € 100,-

Goedkope schouwveger met onderhoudscontract

Met de meeste schouwvegers kun je een onderhoudsovereenkomst afsluiten. Dat betekent dat het schoorsteenbedrijf voor jou de agenda bijhoudt, van het periodieke onderhoud van de schouw. Tegen de tijd dat het weer aan de beurt is, wordt je opgebeld voor een afspraak en komen ze langs. Op de lange termijn is het goedkoper de schouw te laten vegen via een vast contract bij een schouwveger. Informeer, voordat je er een afsluit, ook even bij een ander schoorsteenveegbedrijf. De inhoud van de onderhoudspakketten kunnen per schouwveger anders zijn.

Erkende schouwveger maakt onderhoud officieel

Buiten het feit of je verplicht bent de schouw door een erkend schouwveger te laten vegen of niet, het is gewoon verstandiger, wanneer je deze klus uitbesteedt. Dit heeft alles te maken met je recht op schadeloosstelling, als er zich een schade mocht voordoen.

Nadat een erkend schouwveger je schoorsteen heeft schoongemaakt, ontvang je een attest. Bij het claimen van een schade, door bijvoorbeeld een schoorsteenbrand, zal de verzekeringsmaatschappij alleen dan vergoeden, wanneer je een attest van reiniging kunt overleggen. Een attest kan en mag alléén door een erkend schouwveger worden uitgeschreven.

Heb je een cv-installatie, val je sowieso onder de verplichting, de rookdoorvoer en de ketel door een erkend vakman te laten reinigen. Een cv-technicus is bevoegd, om naast de ketel, tevens de rookdoorvoer naar buiten schoon te maken. Meestal gebeurd dat ook zo. Hij mag voor beiden een attest afgeven. Een schouwkuiser mag alleen een attest afgeven voor de schoorsteen. Je zult dan voor de cv-installatie alsnog een installateur moeten laten komen.

Werkwijze schouwveger

Er zijn drie manieren om de schouw proper te kuisen.

1. Van boven naar beneden

Hiervoor gaat de schouwveger het dak op. Daar laat hij een kogel met een staalborstel eraan in het rookkanaal zakken. Door deze zachtjes op en neer te bewegen, borstelt hij de roetdeeltjes los, waarna deze naar beneden vallen.

2. Van beneden naar boven

Bij deze methode gaat het net andersom. In plaats van een kogel aan een touw gebruikt de schouwveger nu een verlengbare flexibele stok. Op de kop van de stok zit een staalborstel, waarmee hij tot bovenin de rookschacht kan komen. De schouwveger begint onderin met borstelen werkt steeds verder naar boven. Het gat beneden plakt hij af met twee elkaar overlappende stukken materiaal. Zo kan de stok ertussendoor, maar blijft het neervallende roet in de rookbuis liggen. Deze manier wordt voornamelijk toegepast, wanneer het dak en/of de schouwuitgang moeilijk te bereiken is.

3. Schouw schoonbranden

Tegenwoordig zijn er blokken en poeders in de handel, waarmee je het rookkanaal schoon kunt branden. Ze bestaan uit een chemische substantie die bij verbranding roet en creosoot doet klonteren. Je legt ze in de brandhaard en laat ze langzaam opbranden. Na enkele dagen vallen de in de rookbuis aangehechte roet- en creosootdeeltjes in kleine brokjes naar beneden. Deze manier is discutabel, omdat je verder geen visuele controle op het schouwvegen hebt. Een schouwveger zal deze methode daarom zelf niet toepassen en geeft je er ook geen attest op af.