Asbest in Jouw Schoorsteen: Risico’s en Veilige Verwijdering


Ontdek je een oude schoorsteen in je huis, dan loop je mogelijk tegen een verborgen gevaar aan: asbest. Dit materiaal, ooit populair in de bouw, kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen als het wordt ingeademd. Het is dus cruciaal om te weten hoe je dit kunt herkennen en aanpakken.

Veel huizen gebouwd vóór 1994 kunnen asbest bevatten, vooral in de schoorsteen waar het als hittebestendig materiaal werd gebruikt. Het herkennen van asbest is echter geen eenvoudige taak, gezien het in verschillende vormen voorkomt. Daarom is het inschakelen van een expert vaak de veiligste stap.

asbest schoorsteen

Wat is asbest?

Asbest, een term die je vast wel eens hebt gehoord, verwijst naar een groep van natuurlijk voorkomende mineralen die sterke en duurzame vezels bevatten. Deze vezels zijn bestand tegen hitte, vuur en vele chemicaliën, wat asbest uitermate geschikt maakte voor gebruik in bouwmaterialen zoals isolatieplaten en dakbedekking. Tot 1994 werd asbest massaal gebruikt in de bouwsector, waaronder in schoorstenen als hitte werend materiaal.

Het gevaar van asbest zit in de kleine vezels die vrij kunnen komen wanneer het materiaal beschadigd raakt of verstoord wordt. Eenmaal ingeademd kunnen deze minuscule vezels ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longkanker en mesothelioom, een agressieve vorm van kanker die de bekleding van de longen aantast.

Het herkennen van asbest in je woning is geen gemakkelijke opgave. Asbest kan aanwezig zijn in verschillende vormen en materialen: van isolatieplaten tot pleisterwerk en zelfs complete pijpen. Dit maakt het moeilijk om met zekerheid te zeggen waar asbest zich bevindt zonder professionele hulp.

Ondanks dat het niet direct verplicht is om asbest uit je schoorsteen te verwijderen, is het sterk aan te raden dit wel te doen voor jouw gezondheid en veiligheid. Echter, door de complexiteit en gevaren verbonden aan het werken met asbestvezels, is het essentieel dit over te laten aan gespecialiseerde bedrijven. Zelf proberen asbest te verwijderen zonder adequate kennis of apparatuur brengt grote risico’s met zich mee.

Door bewustwording over de gevaren van asbest en hoe je hiermee om moet gaan kun je potentiële gezondheidsrisico’s beperken. Het inschakelen van experts voor inspectie en verwijdering geeft niet alleen gemoedsrust maar beschermt ook jouw gezondheid op lange termijn.

Asbest in schoorstenen

Asbest is een gevaarlijke stof die tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden. In oude huizen en gebouwen kun je asbest vaak aantreffen, vooral in schoorstenen. Het herkennen en veilig omgaan met asbest vereist kennis en voorzichtigheid.

Hoe Herken Je Asbest in een Schoorsteen?

1. Stel een Asbestinventaris Op

Het eerste wat je moet doen, is vaststellen of er daadwerkelijk asbest aanwezig is. Een asbestinventarisatie geeft hier duidelijkheid over. Bij deze inventarisatie wordt jouw schoorsteen grondig onderzocht op de aanwezigheid van asbest.

2. Schakel een Erkend Asbestlabo in voor Verder Onderzoek

Als uit de inventarisatie blijkt dat er mogelijk asbest aanwezig is, dan is het tijd om een stap verder te gaan door een erkend laboratorium in te schakelen. Zij kunnen via gedetailleerde analyses bevestigen of ontkennen dat er daadwerkelijk asbest aanwezig is.

3. Verwijder Alle Zichtbare Hechtgebonden Asbest Aan en Rond de Schoorsteen

Zodra bekend is waar precies het asbest zich bevindt, kan gestart worden met het verwijderen ervan. Echter, dit mag alleen gedaan worden door gecertificeerde professionals om verspreiding van de gevaarlijke vezels te voorkomen.

Waar Kunt U Asbeest Aantreffen in een Schoorsteen?

1. Asbestos Pijp

Veel schoorstenen hebben binnenin pijpen die bekleed zijn met asbestos materiaal om brandgevaar tegen te gaan.

2. Asbestosplaten

Deze platen werden vaak gebruikt als isolatiemateriaal rondom de schoorsteen zowel binnenshuis als buitenshuis.

3. Spuitasbestos

In sommige gevallen werd spuitasbestos toegepast op moeilijk bereikbare plekken rondom de schoorsteen voor extra bescherming tegen hitte.

4. Buitenkant van de Schouw

Ook de buitenkant van oudere schouwen kan bedekt zijn met materialen die asbestos bevatten zoals cementvezels of pleisterlagen.

Het identificeren van asbestos vereist deskundigheid en nauwkeurigheid; probeer dit dus niet zelf maar raadpleeg altijd professionals bij twijfel of vragen omtrent asbestos in jouw woning of gebouw.

De gevaren van asbest in schoorstenen

Het begrijpen van de gevaren die asbest in schoorstenen met zich meebrengt, is essentieel voor jouw gezondheid en veiligheid. In dit gedeelte duiken we dieper in hoe rookgassen interactie hebben met asbestvezels en welke gezondheidsrisico’s hieraan verbonden zijn.

De gevaren van asbest in schoorstenen

Rookgassen en Asbestvezels

Wanneer een schoorsteen in gebruik is, passeren rookgassen door het binnenste van de structuur. Als jouw schoorsteen asbest bevat, kunnen deze hete gassen ervoor zorgen dat asbestvezels loskomen en zich mengen met de rookgassen. Deze combinatie creëert een gevaarlijke cocktail die niet alleen schadelijk is voor het milieu maar ook voor jouw gezondheid wanneer deze gassen je leefruimte binnendringen. Het regelmatig inspecteren van de schoorsteen op beschadigingen of slijtage kan helpen om vroegtijdige signalen van asbestverspreiding te identificeren.

Risico’s voor de Gezondheid

Asbestvezels staan bekend om hun potentieel ernstige impact op de menselijke gezondheid. Wanneer ingeademd, kunnen deze minuscule vezels zich vastzetten in de longen en na verloop van tijd aanzienlijke schade aanrichten. Blootstelling aan asbest wordt gelinkt aan verschillende longaandoeningen, waaronder:

 • Asbestose: Een ernstige vorm van longfibrose veroorzaakt door langdurige blootstelling aan asbest.
 • Longkanker: Risico aanzienlijk verhoogd bij personen blootgesteld aan asbest.
 • Mesothelioom: Een zeldzame vorm van kanker die voornamelijk het borstvlies (pleura) en buikvlies (peritoneum) aantast.

Deze gezondheidsrisico’s onderstrepen het belang van preventieve maatregelen zoals regelmatige inspecties door professionals om te bepalen of er sprake is van asbesterosie binnen jouw schoorsteensysteem. Dit benadrukt eveneens waarom herkenning, veilig beheer of verwijdering van asbesterosie geen taken zijn om licht op te nemen.

Asbest verwijderen uit schoorstenen

Asbest in schoorstenen is een serieus gezondheidsrisico dat niet onderschat mag worden. Het verwijderingsproces is complex en vereist specifieke kennis en vaardigheden. Dit deel van het artikel helpt je te begrijpen waarom het inschakelen van professionals essentieel is, hoe het verwijderingsproces werkt, en wat de kosten zijn.

Het Belang Van Een Professional Inschakelen

Het verwijderen van asbest uit schoorstenen is geen klus voor doe-het-zelvers. Asbestvezels zijn extreem gevaarlijk wanneer ze vrijkomen in de lucht en kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals longkanker, mesothelioom, en asbestose. Daarom moet je altijd een erkend sloopbedrijf of asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Een professioneel bedrijf heeft toegang tot de juiste beschermende uitrusting en volgt strikte veiligheidsprotocollen om ervoor te zorgen dat niemand blootgesteld wordt aan gevaarlijke vezels tijdens het verwijderingsproces. Ze hebben ook de kennis om asbest veilig af te voeren volgens de geldende wetgeving.

Verwijderingsproces Van Asbest In Schoorstenen

Het proces voor het verwijderen van asbest uit schoorstenen bestaat uit verschillende stappen:

 • Inspectie: Eerst moet vastgesteld worden waar precies het asbest zich bevindt in jouw schoorsteen.
 • Inventarisatie: Vervolgens maakt een expert een plan op basis van deze inspectie.
 • Verwijdering: Gespecialiseerde medewerkers zullen dan met geschikte bescherming het asbesthoudend materiaal verwijderen.
 • Afvoeren: Tot slot wordt het asbest verpakt in speciale containers en veilig afgevoerd naar daarvoor bestemde stortplaatsen.

Elke stap moet met grote zorgvuldigheid worden uitgevoerd om risico’s te minimaliseren.

Kosten

De kosten voor asbestverwijdering kunnen variëren afhankelijk van meerdere factoren zoals de grootte van je project, locatie van de woning, en soort dienst (volledige demontage of gedeeltelijke sanering). Hieronder vind je een indicatieve tabel met prijsranges:

DuurPrijsindicatie inclusief BTW
6 à 8 dagen€3000 – €5000

Deze prijzen zijn inclusief arbeidskosten en afwerking maar exclusief eventuele extra kosten voor noodzakelijke draagconstructies of renovatiewerkzaamheden na verwijdering. Voor nauwkeurige schattingen raden we aan offertes aan te vragen bij meerdere gespecialiseerde bedrijven.

Waarom is asbest gevaarlijk?

Asbest, ooit een veelgebruikt materiaal in de bouwsector, draagt verborgen gevaren met zich mee die ernstige gezondheids- en milieurisico’s kunnen veroorzaken. Het begrijpen van deze risico’s is cruciaal voor jouw veiligheid en die van je omgeving.

Gezondheidsrisico’s

Wanneer asbestvezels worden verstoord, kunnen ze in de lucht terechtkomen en ingeademd worden. Deze vezels zijn zo klein dat ze diep in de longen doordringen en daar schade aanrichten. Blootstelling aan asbest kan leiden tot een aantal ernstige ziektes:

 • Mesothelioom: Een agressieve vorm van kanker die voornamelijk het vlies rondom de longen aantast. De link tussen blootstelling aan asbest en mesothelioom is onbetwistbaar.
 • Longkanker: Asbestblootstelling verhoogt significant het risico op longkanker, vooral wanneer gecombineerd met roken.
 • Asbestose: Een chronische longaandoening veroorzaakt door het inademen van asbestvezels, wat leidt tot littekenweefsel in de longen.
 • Pleuraverdikking: Verdikking en verkalking van het borstvlies dat ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken.

Deze gezondheidseffecten verschijnen vaak pas decennia na blootstelling, wat betekent dat preventie essentieel is.

Risico’s voor het Milieu

Naast directe gezondheidsrisico’s heeft asbest ook nadelige effecten op het milieu:

 • Wanneer asbestmaterialen afbreken of beschadigd raken, kunnen vezels vrijkomen in de omgevingslucht. Dit maakt niet alleen mensen maar ook dieren kwetsbaar voor blootstelling.
 • Onjuiste verwijdering of storting van asbesthoudend materiaal kan leiden tot langdurige vervuiling van bodem en waterbronnen. Dit bedreigt planten-, dierenleven en uiteindelijk menselijke gezondheid door besmetting van drinkwater of landbouwgronden.

Het correct identificeren, hanteren en verwijderen van asbest is essentieel om deze gezondheidsrisico’s te verminderen. Regelmatige inspecties door professionals kunnen helpen bij het vroegtijdig detecteren van mogelijke problematiek rondom oude schoorstenen of andere structuren waarbij gebruikgemaakt werd van dit gevaarlijke materiaal.

Nieuwe schoorsteen plaatsen

Na het verwijderen van een asbesthoudende schoorsteen, is het plaatsen van een nieuwe schoorsteen een cruciale stap voor jouw woning. Het vervangen biedt niet alleen een veilige rookgasafvoer maar kan ook de esthetiek en functionaliteit van je huis verbeteren. Hier zijn twee populaire opties voor het plaatsen van een nieuwe schoorsteen.

Nieuw Rookkanaal Plaatsen: Een traditionele gemetselde schoorsteen volledig of gedeeltelijk vervangen door een nieuw rookkanaal, bekend als tuberen, is een effectieve oplossing. Deze moderne inox rookkanalen garanderen een efficiënte afvoer van rookgassen en vereisen minder onderhoud dan hun oudere tegenhangers. Bovendien zorgt deze upgrade voor een strakke look die past bij hedendaagse woningen.

Schoorsteen Renoveren: Als lekkage de primaire reden is om je oude schoorsteen te verwijderen, kan renovatie een verstandige keuze zijn. Bij deze methode wordt de bestaande schouw gedeeltelijk of volledig boven dakniveau verwijderd om vervolgens opnieuw opgebouwd te worden met moderne materialen. Dit proces herstelt niet alleen de functionaliteit maar geeft jouw woning ook esthetisch aanzien terug.

Ongeacht welke optie je kiest, het inschakelen van vakmensen is essentieel om ervoor te zorgen dat de installatie correct en veilig gebeurt. Gecertificeerde bedrijven hebben toegang tot hoogwaardige materialen en houden zich aan strikte bouwcodes en -normen wat betreft installatietechnieken en rookgasafvoerregulering.

Bij het nadenken over dit proces is het belangrijk om alle aspecten te overwegen: veiligheid, functionaliteit, esthetiek en natuurlijk duurzaamheid. Met zorgvuldige planning kun je ervoor zorgen dat jouw nieuwe schoorsteensysteem jarenlang optimaal functioneert terwijl het bijdraagt aan de waarde en het comfort van je thuis.

Hoe weet je of je asbest in jouw schoorsteen hebt?

Het identificeren van asbest in jouw schoorsteen kan een uitdaging zijn, vooral omdat asbestvezels met het blote oog niet zichtbaar zijn. Er zijn echter enkele indicatoren die je kunnen helpen te bepalen of jouw schoorsteen asbesthoudend materiaal bevat.

Ten eerste is de leeftijd van je huis een belangrijke factor. Gebouwen die vóór 1993 zijn gebouwd, hebben een hogere kans op asbestgebruik, aangezien het gebruik ervan pas daarna sterk werd verminderd. Dit komt omdat asbest toen populair was vanwege zijn hittebestendige eigenschappen, ideaal voor toepassingen zoals schoorstenen.

Een andere aanwijzing is het uiterlijk van het materiaal. Asbestcement, vaak gebruikt in AC leidingen en kanalen, heeft een lichtgrijze kleur maar kan overgeschilderd zijn. Als je verdachte materialen ziet, onthoud dan dat zelfs kleine beschadigingen of slijtage kunnen leiden tot de vrijgave van gevaarlijke vezels.

Veiligheid moet altijd voorop staan bij de omgang met mogelijk asbesthoudende materialen. Vermijd elk contact of verstoring van de structuur tot er professionele inspectie heeft plaatsgevonden. Het inhuren van een erkende professional gespecialiseerd in asbesterkenning en -verwijdering is essentieel. Deze experts beschikken over de nodige apparatuur en kennis om veilig te bepalen of er asbest aanwezig is.

Bij twijfel kun je ook letten op signalen zoals veroudering of erosie aan de buitenkant van de schoorsteenpijp of ongewone textuurveranderingen binnenin die wijzen op slijtage door hoge temperaturen. Denk eraan: als je denkt dat er asbest aanwezig is, neem dan geen risico’s; schakel direct een expert in voor analyse en advies.

Door alert te blijven op deze tekens en preventieve maatregelen te nemen kun je mogelijke gezondheidsrisico’s minimaliseren. Regelmatige inspecties door professionals vormen hierbij een cruciale stap naar een veiliger thuisomgeving.

Kan je een schoorsteen van asbest blijven gebruiken?

Bij het ontdekken dat jouw schoorsteen asbest bevat, rijst onmiddellijk de vraag of het veilig is om deze te blijven gebruiken. Het antwoord is niet eenvoudig en hangt af van verschillende factoren, waaronder de staat van het asbestmateriaal en de mate van blootstelling.

Asbestvezels zijn uitermate schadelijk voor de gezondheid wanneer ze ingeademd worden. Deze vezels kunnen ernstige aandoeningen veroorzaken, zoals longkanker, mesothelioom en asbestose. Daarom is het cruciaal om voorzichtig te zijn met structuren die asbest bevatten.

Als jouw schoorsteen in goede staat verkeert en er geen beschadigingen zichtbaar zijn waaruit vezels kunnen vrijkomen, lijkt het risico op blootstelling minimaal. Echter, de veiligste benadering is altijd om professioneel advies in te winnen. Een expert kan de risico’s nauwkeuriger inschatten en adviseren over eventuele noodzakelijke maatregelen.

De realiteit is dat oude structuren mettertijd verslechteren. Schade aan een asbesthoudende schoorsteen door natuurlijke slijtage of externe invloeden kan leiden tot de vrijgave van gevaarlijke vezels in jouw leefomgeving. Zelfs regulier onderhoud of pogingen tot reparatie kunnen onbedoeld resulteren in blootstelling aan deze schadelijke stoffen.

Het voortzetten van het gebruik van een schoorsteen die bekend staat om asbest vereist dus uiterste voorzichtigheid. Regelmatige inspecties door gekwalificeerde professionals zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de structuur nog steeds veilig is voor gebruik. Bij twijfel, of als er duidelijke tekenen van slijtage zijn, is het altijd beter om geen risico’s te nemen en stappen te ondernemen voor verwijdering of vervanging door een gecertificeerd bedrijf gespecialiseerd in asbestsanering.

In sommige gevallen kan dit inhouden dat je tijdelijk moet stoppen met het gebruik van je schoorsteen totdat deze volledig geïnspecteerd en zo nodig gesaneerd is. Dit proces kan tijd- en geldinvestering vereisen maar waarborgt wel jouw gezondheid en die van anderen op lange termijn.

Conclusie

Het omgaan met asbest in schoorstenen vereist jouw volle aandacht en zorgvuldigheid. De gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt zijn ernstig en mogen niet onderschat worden. Of je nu te maken hebt met een oude schoorsteen of overweegt een nieuwe te plaatsen na verwijdering van asbest, het inschakelen van professionals is cruciaal. Zij bieden niet alleen de nodige expertise voor veilige verwijdering en installatie maar zorgen ook dat jouw huis veilig en gezond blijft. Vergeet niet dat regelmatige inspecties door gekwalificeerde experts essentieel zijn om mogelijke risico’s te minimaliseren. Door proactief te zijn en de juiste stappen te nemen bescherm je niet alleen je eigen gezondheid maar ook die van je familie en omgeving. Jouw veiligheid en welzijn staan voorop. Neem geen risico’s als het gaat om asbest.

Recent Content